Ragnarson Blog

Ragnarson Blog

Właściwości obiektów w JavaScript: hasOwnProperty i operator 'in'

Właściwości obiektów w JavaScript: hasOwnProperty i operator 'in'

Poruszanie się w skomplikowanym świecie JavaScript może być trudne, ale i satysfakcjonujące. Gdy przychodzi do pracy z właściwościami obiektów, wyróżniają się dwie powszechnie używane metody: hasOwnProperty i operator 'in'. Narzędzia te pozwalają programistom sprawdzić istnienie właściwości wewnątrz obiektu, ale różnią się funkcjonalnością i zastosowaniami. W tym artykule zagłębimy się w

Continue reading