Właściwości obiektów w JavaScript: hasOwnProperty i operator 'in'

Właściwości obiektów w JavaScript: hasOwnProperty i operator 'in'

Poruszanie się w skomplikowanym świecie JavaScript może być trudne, ale i satysfakcjonujące. Gdy przychodzi do pracy z właściwościami obiektów, wyróżniają się dwie powszechnie używane metody: hasOwnProperty i operator 'in'. Narzędzia te pozwalają programistom sprawdzić istnienie właściwości wewnątrz obiektu, ale różnią się funkcjonalnością i zastosowaniami.

W tym artykule zagłębimy się w różnice między metodą hasOwnProperty a operatorem 'in', analizując ich unikalne cechy i najlepsze praktyki.

Zrozumienie metody hasOwnProperty: Metoda hasOwnProperty jest wbudowaną funkcją w JavaScript, która umożliwia sprawdzenie, czy obiekt posiada określoną właściwość. Działa wyłącznie na samym obiekcie i nie przeszukuje łańcucha prototypów. Metoda ta zwraca wartość logiczną: true, jeśli obiekt posiada daną właściwość, oraz false w przeciwnym razie.


Masz dosyć czytania? Obejrzyj ten filmik, w którym Wojtek wytłumaczy Ci to wszystko szybko i prosto.

Wyświetl ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Ragnarson (@ragnarsoncom)


Składnia:

object.hasOwnProperty(property)

Przykład użycia:

const osoba = {
 imię: 'Jan',
 wiek: 30,
};

console.log(osoba.hasOwnProperty('imię')); // Wyjście: true
console.log(osoba.hasOwnProperty('płeć')); // Wyjście: false

Najważniejsze informacje o hasOwnProperty:

 1. Metoda hasOwnProperty ogranicza sprawdzanie właściwości do tych bezpośrednio zdefiniowanych w obiekcie.
 2. Nie przeszukuje łańcucha prototypów w poszukiwaniu właściwości.
 3. Ta metoda jest przydatna, gdy chcesz uniknąć dostępu do dziedziczonych właściwości.

Zrozumienie operatora 'in': Operator 'in' jest kolejnym narzędziem do weryfikacji właściwości w JavaScript. Określa, czy obiekt posiada określoną właściwość, przeszukując zarówno obiekt, jak i jego łańcuch prototypów. Zwraca wartość logiczną wskazującą na istnienie właściwości.

Składnia:

property in object

Przykład użycia:

const person = {
 name: 'John',
 age: 30,
};

console.log('name' in person); // Output: true
console.log('gender' in person); // Output: false

Najważniejsze nformacje o operatorze 'in':

 1. Operator 'in' sprawdza zarówno własne właściwości, jak i właściwości dziedziczone poprzez łańcuch prototypów.
 2. Zwraca wartość true, jeśli właściwość istnieje zarówno w obiekcie, jak i w jego łańcuchu prototypów, a w przeciwnym razie zwraca false.
 3. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z operatora 'in' w przypadku obiektów zawierających właściwości z łańcucha prototypów, ponieważ może to prowadzić do nieoczekiwanych wyników.

Wybieranie odpowiedniego narzędzia do zadania: Zrozumienie różnic między metodą hasOwnProperty a operatorem 'in' jest kluczowe, aby wybrać odpowiednie narzędzie do swoich potrzeb. Oto kilka scenariuszy, które mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji:

 1. Gdy chcesz sprawdzić konkretną właściwość i zignorować dziedziczone właściwości, najlepszym wyborem jest metoda hasOwnProperty.
 2. Jeśli chcesz sprawdzić istnienie właściwości niezależnie od tego, czy jest ona własną właściwością czy dziedziczoną, wybierz operator 'in'.
 3. W przypadku pracy z obiektami, które mogą mieć nakładające się właściwości w łańcuchu prototypów, należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z operatora 'in'.

Najlepsze praktyki: Aby jak najlepiej wykorzystać te narzędzia, warto przestrzegać następujących zasad:

 1. Zawsze używaj metody hasOwnProperty, gdy chcesz jawnie sprawdzić, czy dana właściwość istnieje i wykluczyć dziedziczone właściwości.
 2. Priorytetem powinien być operator 'in', jeśli chcesz sprawdzić istnienie właściwości niezależnie od jej pochodzenia.
 3. Unikaj nadmiernej zależności od operatora 'in' w przypadku operacji wymagających wysokiej wydajności, ponieważ wiąże się to z przeszukiwaniem łańcucha prototypów.